Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Henriksen, Mogens B.

Museumsinspektør på Odense Bys Museer

 

Redaktørarbejde

Den ældste stenalder på Fyn

Harja 1971-1996

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Chilkoot Trail

I guldgravernes fodspor gennem Alaska og British Columbia

Publiceringsår: 2004 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

Rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. oktober 2001

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Fynske Jernalderbopladser bind II.

Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 1,2. Odense herred

Publiceringsår: 2001 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Fynboer og Arkæologi

Publiceringsår: 2000 - Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 5.

Publiceringsår: 2000 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Bebyggelseshistoriske projekter. Deres betydning, bearbejdning og publikation. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997.

Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 3.

Publiceringsår: 1998 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Bibliografi over Henrik Thranes litterære virksomhed 1956-1994.

Festskrift til Henrik Thrane

Publiceringsår: 1994 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

LAG 4. Århus

Publiceringsår: 1994 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Ræthinge-Posten 1993-2005.

Årsskrift for Ringe Museum og Ringe lokalhistoriske Arkiv

Publiceringsår: 1993-2005 Redaktør: Henriksen, Mogens B., Jensen, Jesper

Højen i haven, om undersøgelsen af en højtomt på Stensvang i Nr. Lyndelse

Lokalhistorisk Nyt nr. 37, december 1993, s. 3-10. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Nr. Lyndelse sogn.

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

LAG 3. Århus

Publiceringsår: 1992 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

LAG 2. Århus

Publiceringsår: 1991 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Romantikkens fortidsminder

Herringe sogns beboerskrift 1990, s. 13-14.

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Beboerblad fra Sdr.Højrup sogns beboerforening, nr. 4, dec. 1989, s. 10-14

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Bregentved I. En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Fynske Minder 1989, s. 67-76

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Værker

Forsøg med forhistorisk ligbrænding

en eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Kystens kultpladser

– vikingernes rituelle aktiviteter ved havet

Publiceringsår: 2015 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guldhøjen, Skalk nr 5, 2014

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

På høje tid!

Guldtofte

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jakobsen, Michael L.

Odenses forgænger

- eller: én af mange?

Publiceringsår: 2013 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Søllested og Møllemosegård

To vikingetidsgraves lokale kontekst og det arkæologiske potentiale i gravenes opland

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Runestenen fra Allerup Kirke

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Krig og konflikt i Fyns oldtid

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Hvem samler de for?

- eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Hansen, Jesper | Henriksen, Mogens B.

Kornindtryk giver viden om oldtidens landbrug

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Trækul og forkullede plantedele fra oldtidens ligbål

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Tilbage til Nybølle

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Prægtigt guld

Publiceringsår: 2011

Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Netværkssamarbejder i går, i dag og i morgen.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Runge, Mads

Kammerherre Sehested

– individualist og netværker

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gudum near Slagelse

– a “Home of the Gods” on Zealand?

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fra blikstumper til romerske bronzekedler

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jouttijärvi, Arne

Detektorarkæologi

- Et lille kig uden for Danmarks grænser

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

– pollen fra en jernalderbrønd blev til træer i et oldtidslandskab

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gold deposits in the Late Roman and Migration Period landscape

– a case study from the island of Funen (Fyn), Denmark

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gravpladsen ved Gudme

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fjordfiskere, strandjægere, håndværkere og handelsmænd i jernalderens Seden

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Gotfredsen, Anne B. | Henriksen, Mogens B. | Kveiborg, Jacob | Therkelsen, Karen G.

Et nyt fynsk krigsbytteofferfund fra jernalderen

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD – examples from Funen, Denmark

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Runge, Mads

Prehistoric cremation technique – archaeological evidence and experimental experience

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Højby-manden

En bronzefigur fra jernalderen

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forsvundne moselig

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et bygningsoffer fra ligkapellet på Ringe kirkegård

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder - metode, økonomi og strategi

Rapport fra et seminar på Odense Bys Museer den 10. oktober 2005

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Nielsen, Lone B.

Rent drikkevand fra offermosen

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Mønter fra Regisse kilde på Østfyn

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Krigsbytteofferfundet fra Villestofte - et lille fund med store perspektiver

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jensen, Xenia P.

The Metal Detector – Friend or Foe for the archaeologist?

Aspects of Metal Detector Archaeology in Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Naturen ødelægger kulturen

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Fyns oldtid

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Den hvide Doktor

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Boltinggård Skov: A Hoard of Roman gold coins of Constantinian period from Funen, Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

Vogt Dem for efterligninger!

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Sjældne bronzealdergrave i Tietgenbyen

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guldgrube

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

Et bygningsoffer fra ligkapellet på Ringe kirkegård

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej tilbage til Fyns fortid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Ringes oldtid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De gåtefulle kokegroper

Kokegropseminaret 31. november 2001

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De fynske diger og hegn & kulturmiljøet

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologi og større vejanlæg. Samarbejdsbeskrivelse og vejledning

Arkæologi og større vejanlæg. 2005 Vejdirektoratet

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Andersen, Birgit | Andersen, Jacob S. | Henriksen, Birgitte | Henriksen, Mogens B. | Johansen, Erik | Kirk, Ole | Plovgaard, Anders | Sandgaard, Carsten

Nye midtfynske guldfund fra jernalderen

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

Middelaldergårde ved Skrillinge

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guldskatten fra Boltinggård Skov på Midtfyn

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

En vellykket skattejagt

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

En gave til Neptun?

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De romerske guldmønter fra Boltinggård-skatten

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

På vejen til Nyborg

Nye fund af vikingebopladser ved Vindinge og Avnslev

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ny vej, ny viden – arkæologi forud for motorvejen

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Adamsen, Lone B. | Henriksen, Mogens B. | Jensen, Lars E. | Michaelsen, Karsten K. | Thomsen, Mette S.

Muldvarp hjælper arkæologer

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ingen kageske…

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske hus- og gårdtomter fra middelalder og tidlig renæssance

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et muldvarpeskud

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Det var ikke en kageske....

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Vindinges vikinger (2 )

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Vindinges vikinger

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravninger i Tietgenbyen og Fraugde Øst

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skrillinge i gamle dage

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringes ringe : historien bag Ringes kommunevåben

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Regisse kilde ved Frørup

Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Mine (mange) bedste fund

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fortinning af bronzegenstande fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Gramtorp, Dorte | Henriksen, Mogens B.

Evig bortsvandt helligdommen

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Er Hjulby Nyborgs forgænger?

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

10 g fortid

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ørbæk Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Årup Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Årslev Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Vissenbjerg Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Var Fyns første amatørarkæolog kvinde?

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Tommerup Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske jernaldergrave

En udryddelsestruet gruppe af fortidsminder

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske Jernalderbopladser bind II

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forord + katalogets opbygning

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Borte med blæsten : når naturen ødelægger fortidsminderne

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Søndersø Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringe Kommune, forhistorie

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Late Weichselian Record of Saiga (Saiga tatarica (L.)) from Denmark and its Indications of Glacial History and Environment

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Aaris-Sørensen, Kim | Henriksen, Mogens B. | Petersen, Kaj S.

Hjulby – Nyborgs forgænger

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guldsmedens værktøj

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Frederik VIIs citron

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fortiden forsvinder

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fortiden forsvinder

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fjordfiskere og kystjægere

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fiskeri og kystjagt i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

Et nordfynsk eksempel på arkæologisk kortlægning

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fiskere ved Brændegård Sø

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Michaelsen, Karsten K.

Fint skal det være

Om tinbelægning på bronzesmykker fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Gramtorp, Dorte | Henriksen, Mogens B.

En kiks fra 1864

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En guldskat fra jernalderen

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Michaelsen, Karsten K.

Detektorfund

- hvad skal vi med dem?

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B.

De sidste rester af guldhornene

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Uheldig naturgenopretning

Kronik

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

1999 Hvordan skal detektorfund behandles?

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Gramtorp, Dorte | Henriksen, Mogens B.

Hvem betaler?

Om årsagen til og finansieringen af arkæologiske udgravninger

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guldringen fra Sødinge

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En kiks fra 1864

Kilder til belysning af korporal Eltzholtz' deltagelse i den anden slesvigske krig

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guden under gulvet

Ofringer under fynske huse fra ældre jernalder

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

“Pars pro toto” -begravelser i romersk jernalder

Et aspekt af jernalderens begravelsesritualer

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringe Kirkes landskabelige placering

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Clemmensen, Susanne | Henriksen, Mogens B.

Guld og medaljer er ikke noget nyt! Guldskatten fra golfbanen

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Guden under gulvet

Ofringer under fynske huse fra ældre jernalder

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En sunket gård og en myrdet bissekræmmer

Sagn omkring Glue mose i Sødinge

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En omfartsvej gennem oldtiden

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Clemmensen, Susanne | Henriksen, Mogens B.

Bebyggelseshistoriske projekter : deres betydning, bearbejdning og publikation

Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Vikinger ved Helnæsbugten

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Om at samle – og om at lade være

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gravsten

Gravplader fra Espe

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske jernalderbopladser

Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder.

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jacobsen, Jørgen A. | Lorentzen, Asger H.

Fra Herringes ældste tider : fem midtfynske huse fra 1100-tallet

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fiskeri og kystjagt på Nordfyn i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Tre højtomter ved Hellerup

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Strandby Gammeltoft

En sydfynsk anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Stensamlere

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skema til rekognoscering

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jacobsen, Jørgen A.

Nye udgravninger ved Hjulby

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Lærervejledning fra Fyns Oldtid, Hollufgård

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Harja-kammen fra Vimosefundet

- samt en oversigt over nye fynske fund med tolagskamme

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gårdbrand i Herringe! - for ca. 1450 år siden

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Den ældste jægerstenalder på Fyn

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bjerregård III

En midtfynsk rasteplads fra Maglemosekulturen

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravningsskema vedr. brandgrave

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravninger ved den hellige Regisse Kilde på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravning af brandgrave

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Lappeværk

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Horsemosegård. En førromersk gravplads med bautasten

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet

Rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B., Michaelsen, Karsten K.

Ertebøllebopladsen Svanedam på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En brandtomt fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En analyse af Brudager Mark

En romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn.

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

Et oldtidslandskab på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Porsmose, Erland

Vikinger på Fyns Hoved

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Kedelgrave

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernaldergrave fra Herringe bys grusgrav

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En gravhøj i baghaven

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bibliografi over Henrik Thranes litterære virksomhed 1956-1994. Festskrift til Henrik Thrane

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nye udgravninger på findestedet for Langå-vognen

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Maaltidspladser på Eisemoseløkken i Gudme

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Højen i haven. Om undersøgelsen af en højtomt på Stensvang i Nr. Lyndelse

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et ligbrændingsforsøg på Hollufgård : hvad kan det fortælle om jernalderens brandgrave?

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brangstrupskatten

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våbengrave fra romersk jernalder i Brudager nær Gudme

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Espe Nord - En midtfynsk slægtsgravplads gennem 700 år

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brangstrupfundet : en guldskat fra slutningen af romersk jernalder

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brand- og jordfæstegrave samt våbendeponeringer ved Ringe Sø

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bopladser fra bronze- og jernalder samt vikingetid på Røjerups Bytofte

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Anvendelsen af rekognoscering som inventeringsmetode ved bebyggelseshistoriske undersøgelser

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

3 senmiddelalderlige malmgryder fra Ringe Sø

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våben mellem grave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nålen i høstakken

Genundersøgelsen af Brangstrupskattens findested

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding.

Nogle kommentarer til undersøgelsen af brandgrave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

3 fynske dødehuse fra romersk jernalder

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravningerne på Bregentved 1989-90

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Romantikkens fortidsminder

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brangstrupskatten - 125 år efter fremkomsten

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bregentved I

En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologi og arkivalier

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Masser af jernalder

Publiceringsår: 1988 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

En falsk urne fra Ringe Museum

Publiceringsår: 1988 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringemanden - en Grauballemand uden kød

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Historien om saiga-antilopen på Ringe Museum - og dyret bag

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ploven sletter alle spor

Publiceringsår: 1986 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Første spor efter de allerældste Ringensere

Publiceringsår: 1985 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringe Arkæologigruppe 83/84

Publiceringsår: 1984 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringe Arkæologigruppe 82/83

Publiceringsår: 1983 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ringe Arkæologigruppe 1981/82

Publiceringsår: 1982 Forfatter: Henriksen, Mogens B.