Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Hustomter

Rynkeby

14C-dateringer i en fynsk landsby med stedkontinuitet fra yngre germansk jernalder

Forfatter: Hansen, Jesper

Nørre Hedegård

En nordjysk byhøj fra ældre jernalder

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Runge, Mads

Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten | Thaastrup-Leth, Anne K.

En motorvej gennem Fyns oldtid

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skrillinge Øst

– fra bondestenalder til i dag

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Jernaldergårde vest for Søndersø

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

En motorvej tilbage til Fyns fortid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Ringes oldtid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Med tag over hovedet :

huse fra den tidlige bondestenalder udgravet ved Strib

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Fynske hus- og gårdtomter fra middelalder og tidlig renæssance

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skovborglund

– en boplads fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Fynske Jernalderbopladser bind II

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forord + katalogets opbygning

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Havgård

– en landbebyggelse fra 800-1300

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Havgård

– en landbebyggelse fra vikingetid og middelalder

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Vanggård.

Landsby og grave fra yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Guden under gulvet

Ofringer under fynske huse fra ældre jernalder

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske jernalderbopladser

Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder.

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jacobsen, Jørgen A. | Lorentzen, Asger H.

Fra Herringes ældste tider : fem midtfynske huse fra 1100-tallet

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nye udgravninger ved Hjulby

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gårdbrand i Herringe! - for ca. 1450 år siden

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En brandtomt fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

Et oldtidslandskab på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Porsmose, Erland

Bopladser fra bronze- og jernalder samt vikingetid på Røjerups Bytofte

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Øster Nibstrup huset

Den første stenalderhustomt fra Vendsyssel, undersøgt ved naturgasudgravningerne

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

En senneolitisk hustomt fra Vendsyssel

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Nye fynske husfund fra yngre jernalder

Publiceringsår: 1984 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.