Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Rekognoscering

Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder - metode, økonomi og strategi

Rapport fra et seminar på Odense Bys Museer den 10. oktober 2005

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Nielsen, Lone B.

The Metal Detector – Friend or Foe for the archaeologist?

Aspects of Metal Detector Archaeology in Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De gåtefulle kokegroper

Kokegropseminaret 31. november 2001

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologi langs motorvejen og anvendelse af fosfatanalyse

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Skema til rekognoscering

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jacobsen, Jørgen A.

Anvendelsen af rekognoscering som inventeringsmetode ved bebyggelseshistoriske undersøgelser

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.