Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Stenalder

Den ældste stenalder på Fyn

Harja 1971-1996

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forsøg med forhistorisk ligbrænding

en eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Vollsmoses rødder - jagten på historien

Fynske Minder

Publiceringsår: 2013 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Fiskegærde fra senneolitikum i Slivsø

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Naturen ødelægger kulturen

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Fyns oldtid

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En gave til guderne

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Arkæologi på Møntergården

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Skrillinge Øst

– fra bondestenalder til i dag

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Stenalderspor i Slivsøen

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

En motorvej tilbage til Fyns fortid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Ringes oldtid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Med tag over hovedet :

huse fra den tidlige bondestenalder udgravet ved Strib

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Et muldvarpeskud

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Det var ikke en kageske....

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Mine (mange) bedste fund

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et nyt gravfund fra enkeltgravskulturen og nogle heraf afledte spørgsmål

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Fangels oldtid

: Belyst ved udvalgte oldsager og fortidsminder

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Borte med blæsten : når naturen ødelægger fortidsminderne

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske fund fortæller : fra istid til rigstid

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. Redaktør: Michaelsen, Karsten K.

Fiskere ved Brændegård Sø

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Michaelsen, Karsten K.

Tag over hovedet

: fra jægerfolkets telte til vikingernes huse

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Stenalder

Jægeren bliver bonde

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Bebyggelseshistoriske projekter : deres betydning, bearbejdning og publikation

Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Om at samle – og om at lade være

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bronzealder : imellem sten og jern

Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Stensamlere

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Introduktion af keramik i den yngre Ertebøllekultur i Sydskandinavien.

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Beboerblad fra Sdr.Højrup sogns beboerforening, nr. 4, dec. 1989, s. 10-14

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Øster Nibstrup huset

Den første stenalderhustomt fra Vendsyssel, undersøgt ved naturgasudgravningerne

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Historien om saiga-antilopen på Ringe Museum - og dyret bag

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Henriksen, Mogens B.