Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Romersk jernalder

Fyn i fortiden.

Det levede liv 500 f.Kr.-150 e.Kr.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Jakobsen, Michael L. | Nielsen, Mikael H. | Therkelsen, Karen G. Redaktør: Nielsen, Mikael H.

Fra blikstumper til romerske bronzekedler

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jouttijärvi, Arne

Gravpladsen ved Gudme

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Boltinggård Skov: A Hoard of Roman gold coins of Constantinian period from Funen, Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

Guldskatten fra Boltinggård Skov på Midtfyn

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

Fangels oldtid

Kejser Trajan i Fangel

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Fynske jernaldergrave

En udryddelsestruet gruppe af fortidsminder

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Borte med blæsten : når naturen ødelægger fortidsminderne

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fiskeri og kystjagt i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder

Et nordfynsk eksempel på arkæologisk kortlægning

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En guldskat fra jernalderen

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Michaelsen, Karsten K.

“Pars pro toto” -begravelser i romersk jernalder

Et aspekt af jernalderens begravelsesritualer

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Harja-kammen fra Vimosefundet

- samt en oversigt over nye fynske fund med tolagskamme

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Det romerske Tyskland : en genvej til antikken

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Hardt, Nis | Michaelsen, Karsten K.

Lappeværk

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En analyse af Brudager Mark

En romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn.

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernaldergrave fra Herringe bys grusgrav

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Godt skrot

En romersk statue i Gudme

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Maaltidspladser på Eisemoseløkken i Gudme

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En kongsgård fra jernalderen

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. | Sørensen , Palle Ø.

Brangstrupskatten

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våbengrave fra romersk jernalder i Brudager nær Gudme

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Espe Nord - En midtfynsk slægtsgravplads gennem 700 år

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brangstrupfundet : en guldskat fra slutningen af romersk jernalder

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brand- og jordfæstegrave samt våbendeponeringer ved Ringe Sø

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våben mellem grave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nålen i høstakken

Genundersøgelsen af Brangstrupskattens findested

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

3 fynske dødehuse fra romersk jernalder

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravningerne på Bregentved 1989-90

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brangstrupskatten - 125 år efter fremkomsten

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bregentved I

En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bregentved I. En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Fynske Minder 1989, s. 67-76

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.