Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bjerregaard, Mikael Manøe

cand. mag. i Middelalderarkæologi Feltarkæolog med ansvar for udgravninger i de middelalderlige bykerner.

Værker

Tidlig bispegrav i Odense

SKALK 2016, 5 p.3-9

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe | Christensen, Jakob Tue | Hansen, Jesper

Sygdom, død og begravelse på Albani Kirkegård. Observationer fra en igangværende arkæologisk udgravning

Bibliotek for læger 2016, 208. årgang s. 158-176

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe | Petersen, Kirsti

Bispen i Albani Kirke

Odense Bys Museers Årbog

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe | Christensen, Jakob Tue | Hansen, Jesper

Hvo som brygge skal

Skalk nr 5, oktober 2015

Publiceringsår: 2015 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe | Christensen, Jakob Tue | Lauridsen, Maria Elisabeth

Et middelalderligt saltkar fra Odense

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe | Rasmussen, Maria Elisabeth

Enlev sogn og by

- fra reformationen til udskiftningen 1536-1781

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

Enslev før Enslev

-Levn for forhistorisk tid omkring Enslev

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

Gravminderegistrering

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

Badstuer i middelalderen

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

Ødekirker på Randersegnen

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

Middelalderlige kirkelader i Danmark

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe

De romanske granitportaler i Enslev Kirke

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Bjerregaard, Mikael Manøe