Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Jernalder

Grubehuse og grubehuslokaliteter på Fyn

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Frandsen, Daniel Ravnholt

Forsøg med forhistorisk ligbrænding

en eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nærå og Njords Høj

– boplads, gravplads og samlingsplads?

Publiceringsår: 2015 Forfatter: Hansen, Jesper | Jakobsen, Michael L.

Stednavne, centralpladser og vækstcentre

om tolkningsvalg og betydningsrelationer

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Gamle landsbyer i Odense

stednavne som kulturarv

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Vollsmoses rødder - jagten på historien

Fynske Minder

Publiceringsår: 2013 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Stednavne som kilde til centralpladskomplekser i Danmark

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Skovgård – mellem himmel og jord

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Jakobsen, Michael L.

Hvem samler de for?

- eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Hansen, Jesper | Henriksen, Mogens B.

Tilbage til Nybølle

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Stavadgyden

– en oldgammel byggegrund

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Nielsen, Mikael H.

Prægtigt guld

Publiceringsår: 2011

Nørre Hedegård - et dansk Pompei.

Anvendelsen af bopladser med usædvanlige bevaringsforhold til perspektivering af det ”ordinære” bopladsmateriale

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Runge, Mads

Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

Publiceringsår: 2011 Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard , Jørgensen, Bent

Højteknologi i oldtiden

- om en midtfynsk klinkemand fra jernalderen.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Hansen, Jesper

Gudum near Slagelse

– a “Home of the Gods” on Zealand?

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fyn i fortiden.

Det levede liv 500 f.Kr.-150 e.Kr.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Jakobsen, Michael L. | Nielsen, Mikael H. | Therkelsen, Karen G. Redaktør: Nielsen, Mikael H.

Fra blikstumper til romerske bronzekedler

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jouttijärvi, Arne

Et arkæologisk gensyn med Hedegaardsvej

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Bonde, Jakob

Bytoften

– pollen fra en jernalderbrønd blev til træer i et oldtidslandskab

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Arkæologi og metallurgi i samarbejde

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A. | Jouttijärvi, Arne | Nielsen, Mikael H.

Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark

- problemstillinger og perspektiver.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Jernalderbryster fra Midtfyn

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Hansen, Jesper | Juel, Christian

De higer og søger...

Bellinges forhistorie starter ved Tuekjærsholm

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Hansen, Jesper

Danmarks oldtid

Om Danmarks oldtid fra 12.500 f.Kr til 1000 e.Kr.

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Nørre Hedegård

En nordjysk byhøj fra ældre jernalder

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Runge, Mads

Nye udgravninger i Hjulby - Nyborgs forgænger

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Juel, Christian

Gravpladsen ved Gudme

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et nyt fynsk krigsbytteofferfund fra jernalderen

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD – examples from Funen, Denmark

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Runge, Mads

Seden i ældre jernalder

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Jakobsen, Michael L.