Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Jernalder

Prehistoric cremation technique – archaeological evidence and experimental experience

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernalderbebyggelsen ved Gestelevvej

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Hansen, Jesper | Kolmos, Charlotte

Højby-manden

En bronzefigur fra jernalderen

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Sdr. Nærå

En landsby anlagt i yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Hansen, Jesper

Rynkeby

En landsby fra jernalderen

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Bonde, Jakob | Hansen, Jesper

Pluk fra den arkæologiske arbejdsmark

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Runge, Mads

Krigsbytteofferfundet fra Villestofte - et lille fund med store perspektiver

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jensen, Xenia P.

Guldsmedens skrot

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Runge, Mads

The Metal Detector – Friend or Foe for the archaeologist?

Aspects of Metal Detector Archaeology in Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Offertradition og religion i ældre jernalder i Sydskandinavien

Med særlig henblik på bebyggelsesofringer

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Hansen, Jesper

Naturen ødelægger kulturen

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Fyns oldtid

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skrillinge Øst

– fra bondestenalder til i dag

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Jernaldergårde vest for Søndersø

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Jernaldergårde vest for Søndersø

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Guldgrube

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

En vikingeboplads ved Højby

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Nielsen, Lone B.

En motorvej tilbage til Fyns fortid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Ringes oldtid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De gåtefulle kokegroper

Kokegropseminaret 31. november 2001

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

De fynske diger og hegn & kulturmiljøet

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Åsum – bebyggelsen viet til Aserne/Guderne?

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Hansen, Jesper

Nye midtfynske guldfund fra jernalderen

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

En vellykket skattejagt

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

De romerske guldmønter fra Boltinggård-skatten

Publiceringsår: 2004 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Horsnæs, Helle W.

På vejen til Nyborg

Nye fund af vikingebopladser ved Vindinge og Avnslev

Publiceringsår: 2003 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Regnar

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Udgravninger i Tietgenbyen og Fraugde Øst

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skrillinge i gamle dage

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skovborglund

– en boplads fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Rige jernalderbønder i Tjæreborg

– 11 grave fra 3. århundrede e.Kr.

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten