Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Jernalder

Nye udgravninger ved Hjulby

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernalder i Danmark og Gudme

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Harja-kammen fra Vimosefundet

- samt en oversigt over nye fynske fund med tolagskamme

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gårdbrand i Herringe! - for ca. 1450 år siden

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Det romerske Tyskland : en genvej til antikken

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Hardt, Nis | Michaelsen, Karsten K.

Lappeværk

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Hug en hæl

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Horsemosegård. En førromersk gravplads med bautasten

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Gudme-Lundeborg : metodisk set : rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. Redaktør: Henriksen, Mogens B., Michaelsen, Karsten K.

Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet

Rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B., Michaelsen, Karsten K.

En brandtomt fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En analyse af Brudager Mark

En romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn.

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

Et oldtidslandskab på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Porsmose, Erland

Vikinger på Fyns Hoved

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Kedelgrave

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernaldergrave fra Herringe bys grusgrav

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Godt skrot

En romersk statue i Gudme

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Fyns gyldne jernalder

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Bruneborg

Da jernet kom til Danmark.

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

En kongsgård fra jernalderen

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. | Sørensen , Palle Ø.

Brangstrupskatten

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bræt og brik

spil i jernalderen

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Bopladser fra bronze- og jernalder samt vikingetid på Røjerups Bytofte

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våben mellem grave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Thor?

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Hardt, Nis | Michaelsen, Karsten K.

Broholmskatten

Historien om et guldfund

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. | Thomsen, Per O.

3 fynske dødehuse fra romersk jernalder

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravningerne på Bregentved 1989-90

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Løkkebjerg

Endnu en romertidsgravplads fra Gudme/Lundeborg-området

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Fiksérbilleder

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Ejstrup

En landsby fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved Sæby

Publiceringsår: 1989/90 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Vikingernes Volstrup

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Egelygård - en større sag

En foreløbig beretning om undersøgelsen af en romertidsgravplads ved Lundeborg

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Bregentved I. En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Fynske Minder 1989, s. 67-76

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.