Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet

Rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995

SERIE: Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet, nr. 40: Gudme-Lundeborg - metodisk set : rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995
redaktion ...: Mogens Bo Henriksen, Karsten Kjer Michaelsen
83 sider

 

Mogens Bo Henriksen:

Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet. - S. 6-9

Fyns Oldtids markrekognosceringer i Gudme 1990-92. En vurdering af metodens anvendelighed. - S. 10-16

Udgravning af jordfæstegrave og brandgrave på romertidsgravpladsen Brudager Mark. - S. 41-49

 

  • Bibliografitekst:

    Henriksen, M. B. & K. K. Michaelsen (red.), 1995: Gudme-Lundeborg - metodisk set. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet,nr. 40. Odense.

  • Emner: Jernalder, Metode

Publiceringsår: 1995 ISSN: 1396-2086 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B., Michaelsen, Karsten K. Find bogen på: bibliotek.dk