Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fynske jernaldergrave

En udryddelsestruet gruppe af fortidsminder

Før landskabets erindring slukkes.  - S. 75-84

Redaktør: Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat.

København.

Publiceringsår: 2001 ISSN: 0427-7945 Forfatter: Henriksen, Mogens B.