Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

De gåtefulle kokegroper

Kokegropseminaret 31. november 2001

BOG: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo, 2005. (Varia, 58)
Lil Gustafson, Tom Heibreen og Jes Martens (red.)
256 sider, illustreret
Sprog: Norsk
Side 77-102: Danske kogegruber og kogegrubefelter fra yngre bronzealder og ældre jernalder / Mogens Bo Henriksen

Publiceringsår: 2005 ISBN: 82-8084-022-2 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Find bogen på: bibliotek.dk