Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Forsøg med forhistorisk ligbrænding

en eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave

I: K. Cassel (red.): Socioekonomisk     mångfald. Ritualer och urbanitet. Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala, s. 39-52. Uppsala.

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Henriksen, Mogens B.