Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Christensen, Lisbeth Eilersgaard

 

Arkæologiske udgravninger samt varetagelse af projektorienterede forskningsopgaver. Særlig fokus rettet mod centralpladsteori og stednavnestudier.

Forsker aktuelt i Centralitet og vækst på Fyn i yngre jernalder og vikingetid på Odense Bys Museer.

 

Redaktørarbejde

Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

Publiceringsår: 2011 Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard , Jørgensen, Bent

Værker

Stednavne og arkæologi omkring Jelling i Østjylland

Eggert, B & R.S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (red.) Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. NORNA-rapporter 91 (to bind). Uppsala 2015. Side 59-80

Publiceringsår: 2015 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne omkring Ringe

Ræthingeposten

Publiceringsår: 2015 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne, centralpladser og vækstcentre

om tolkningsvalg og betydningsrelationer

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Gamle landsbyer i Odense

stednavne som kulturarv

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne som kilde til centralpladskomplekser i Danmark

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark

- problemstillinger og perspektiver.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Nye vikingetidsgrave fra Galgedil i Otterup

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard