Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lensslot, landsby og ladegård

!arkæologiske!udgravninger omkring Næsbyhoved Slot 1899–2012

Næsbyhoved Slot kendes først og fremmest for det velbevarede og publicerede skriftlige kildemateriale fra begyndelsen af 1500-tallet med lensregnskaber fra 1502–03, 1505 og 1509–10, Dronning Christines hofholdningsregnskaber og hendes brevbog 1504–11 
Mere spredt er materialet både før og efter den periode og kendskabet til de fysiske rammer, hvori det skriftlige kildemateriale skal indsættes er ikke bedre. Over mere end 100 år har isolerede arkæologiske undersøgelser senest 2012 øget vores viden om slottets udvikling frem til 1500-tallet, og det er derfor på sin plads at forsøge at sammenfatte denne viden...

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Bonde, Jakob | Christensen, Jakob Tue