Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Bebyggelse

De døde sjæles landsby

Publiceringsår: 2000 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Middelalder

- kirke og adel, borger og bonde

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Havgård

– en landbebyggelse fra vikingetid og middelalder

Publiceringsår: 1999 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Vanggård.

Landsby og grave fra yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Tag over hovedet

: fra jægerfolkets telte til vikingernes huse

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Ringe Kirkes landskabelige placering

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernalder og byudvikling i Odenseområdet

et arkæologisk puslespil

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Guden under gulvet

Ofringer under fynske huse fra ældre jernalder

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En omfartsvej gennem oldtiden

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Clemmensen, Susanne | Henriksen, Mogens B.

Bebyggelseshistoriske projekter. Deres betydning, bearbejdning og publikation. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997.

Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 3.

Publiceringsår: 1998 Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Bebyggelseshistoriske projekter : deres betydning, bearbejdning og publikation

Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B. Redaktør: Henriksen, Mogens B.

Vikinger ved Helnæsbugten

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Skovhavegård

– en enkeltgård fra den tidlige middelalder.

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Før motorvejen var vores forfædre

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Fynske jernalderbopladser

Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder.

Publiceringsår: 1997 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Jacobsen, Jørgen A. | Lorentzen, Asger H.

Bronzealder : imellem sten og jern

Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Tusindvis af stolpehuller

Uafbrudt bebyggelse i Gudme fra 3. årh. e.Kr. til vikingetid

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Den ældste jægerstenalder på Fyn

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bjerregård III

En midtfynsk rasteplads fra Maglemosekulturen

Publiceringsår: 1996 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Ertebøllebopladsen Svanedam på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En brandtomt fra ældre germansk jernalder

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

Et oldtidslandskab på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Porsmose, Erland

Vikinger under motorvejen ved Langeskov

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Vikinger på Fyns Hoved

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fraugde Radby.

En boplads ud over det sædvanlige

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Maaltidspladser på Eisemoseløkken i Gudme

Publiceringsår: 1993 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Introduktion af keramik i den yngre Ertebøllekultur i Sydskandinavien.

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Bopladser fra bronze- og jernalder samt vikingetid på Røjerups Bytofte

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Anvendelsen af rekognoscering som inventeringsmetode ved bebyggelseshistoriske undersøgelser

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Mønsterlandbrug

Publiceringsår: 1990 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. | Robinson, David E.

Ejstrup

En landsby fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved Sæby

Publiceringsår: 1989/90 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Masser af jernalder

Publiceringsår: 1988 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Usynlige husfæller

Publiceringsår: 1986 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.