Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Brandgrave

Forsøg med forhistorisk ligbrænding

en eksperimentel tilgang til tolkningen af forhistoriske ligbrændingspladser og brandgrave

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Trækul og forkullede plantedele fra oldtidens ligbål

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bronzealderens urnegrave i nyt lys

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Ebsen, Jannie Amsgaard | Harvig, Lise Lock | Jakobsen, Michael L.

Kildehuse II

Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst.

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Runge, Mads

Ørnens besejrer

Nye aspekter af bronzealderens forestillingsverden

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Runge, Mads

Usædvanlige gravpladser fra bronzealder og vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Nielsen, Lone B. | Runge, Mads

Mine (mange) bedste fund

Publiceringsår: 2002 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Fynske jernaldergrave

En udryddelsestruet gruppe af fortidsminder

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Borte med blæsten : når naturen ødelægger fortidsminderne

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

“Pars pro toto” -begravelser i romersk jernalder

Et aspekt af jernalderens begravelsesritualer

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark

Publiceringsår: 1998 Forfatter: Clemmensen, Susanne | Henriksen, Mogens B.

Udgravningsskema vedr. brandgrave

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Udgravning af brandgrave

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Horsemosegård. En førromersk gravplads med bautasten

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En analyse af Brudager Mark

En romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn.

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Bytoften

Et oldtidslandskab på Østfyn

Publiceringsår: 1995 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Porsmose, Erland

Kedelgrave

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Jernaldergrave fra Herringe bys grusgrav

Publiceringsår: 1994 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våbengrave fra romersk jernalder i Brudager nær Gudme

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Espe Nord - En midtfynsk slægtsgravplads gennem 700 år

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Brand- og jordfæstegrave samt våbendeponeringer ved Ringe Sø

Publiceringsår: 1992 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Våben mellem grave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding.

Nogle kommentarer til undersøgelsen af brandgrave

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

3 fynske dødehuse fra romersk jernalder

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Sdr. Højrup skoles oldsagssamling

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Bæk, Jeppe R. | Henriksen, Mogens B.

Bregentved I

En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Klittens fortidsminder

Publiceringsår: 1987 Forfatter: Michaelsen, Karsten K. | Nilsson, Torben