Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Forhistorisk tid

Rynkeby

14C-dateringer i en fynsk landsby med stedkontinuitet fra yngre germansk jernalder

Forfatter: Hansen, Jesper

Højteknologi i oldtiden

- om en midtfynsk klinkemand fra jernalderen.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Hansen, Jesper

Jernalderbryster fra Midtfyn

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Hansen, Jesper | Juel, Christian

"På gyngende grund"

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Nielsen, Mikael H.

Den Fynske Landbebyggelse 950-1350 e.kr. :

en komparativ analyse af arkæologiske kilder og middelalderens landskabslove

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Juel, Christian

Børge Thurups oldsagssamling

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Børge Thurups oldsager

Om registrering af en privatsamling

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.

Fangels oldtid

: Belyst ved udvalgte oldsager og fortidsminder

Publiceringsår: 2001 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding

Publiceringsår: 1991 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede

Publiceringsår: 1989 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

A contribution to the evaluation of archaeological field-surveying

Publiceringsår: 1984 Forfatter: Jacobsen, Jørgen A.