Vi skriver

arkæologisk litteratur fra Odense Bys Museer

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Værker med emnet: Vikingetid

Grubehuse og grubehuslokaliteter på Fyn

Publiceringsår: 2016 Forfatter: Frandsen, Daniel Ravnholt

Stednavne, centralpladser og vækstcentre

om tolkningsvalg og betydningsrelationer

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Gamle landsbyer i Odense

stednavne som kulturarv

Publiceringsår: 2014 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Vollsmoses rødder - jagten på historien

Fynske Minder

Publiceringsår: 2013 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Odenses forgænger

- eller: én af mange?

Publiceringsår: 2013 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Søllested og Møllemosegård

To vikingetidsgraves lokale kontekst og det arkæologiske potentiale i gravenes opland

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Hvem samler de for?

- eksempler på lægmænds bidrag til Odense Bys Museers oldsagssamling

Publiceringsår: 2012 Forfatter: Hansen, Jesper | Henriksen, Mogens B.

Rynkeby

14C-dateringer i en fynsk landsby med stedkontinuitet fra yngre germansk jernalder

Forfatter: Hansen, Jesper

Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

Publiceringsår: 2011 Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard , Jørgensen, Bent

Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark

- problemstillinger og perspektiver.

Publiceringsår: 2011 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard Redaktør: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Sølvskatten fra Herringe

- fra Dirhem til Danefæ

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Hansen, Jesper

Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Kildehuse II

Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst.

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Runge, Mads

Danmarks oldtid

Om Danmarks oldtid fra 12.500 f.Kr til 1000 e.Kr.

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Michaelsen, Karsten K.

Tandtatovering

Publiceringsår: 2010 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten

Den Fynske Landbebyggelse 950-1350 e.kr. :

en komparativ analyse af arkæologiske kilder og middelalderens landskabslove

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Juel, Christian

Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD – examples from Funen, Denmark

Publiceringsår: 2009 Forfatter: Henriksen, Mogens B. | Runge, Mads

Forundersøgelser på motorvejen mellem Odense og Kværndrup

Publiceringsår: 2008 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Vikinger på Vestermarken :

boplads fra 1000-tallet er fundet vest for Viborg

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Nielsen, Mikael H.

Usædvanlige gravpladser fra bronzealder og vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Nielsen, Lone B. | Runge, Mads

Stednavne som kilde til yngre jernalders samfundsstruktur

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

Rynkeby

En landsby fra jernalderen

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Bonde, Jakob | Hansen, Jesper

Rynkeby Mølle OBM 3146

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Hansen, Jesper

Pluk fra den arkæologiske arbejdsmark

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Runge, Mads

Gravplads fra sen vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Runge, Mads

Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup

Publiceringsår: 2007 Forfatter: Prangsgaard, Kirsten | Thaastrup-Leth, Anne K.

The Metal Detector – Friend or Foe for the archaeologist?

Aspects of Metal Detector Archaeology in Denmark

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Fyns oldtid

Publiceringsår: 2006 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

Nye vikingetidsgrave fra Galgedil i Otterup

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Christensen, Lisbeth Eilersgaard

En vikingeboplads ved Højby

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Nielsen, Lone B.

En motorvej tilbage til Fyns fortid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.

En motorvej gennem Ringes oldtid

Publiceringsår: 2005 Forfatter: Henriksen, Mogens B.